Sakariya gorrah

this is the address 

ssomalia bari boosaa aga gaarka all hamdaan school